INGURUMEN-AZTERLANAK

ARCn diziplina anitzeko lan-taldea dugu, esperientzia handikoa, eta oso konprometitua etengabeko prestakuntzarekin. Talde hori hainbat ingurumen-arlotan adituak diren kolaboratzaileekin osatzen dugu, horrela ingurumen-azterlan gama zabala eskaini dezakegu, besteak beste:

 • Ingurune urtarraren azterlanak: ornogabeen indize biotikoen kalkuluak egiten ditugu eta ur naturalen ezaugarriekin eta ibai-ekosistemen kalifikazioarekin lotutako azterlanak (QBR, FQI indizeak etab.)
 • Natura-inguruneko azterlanak: ingurune fisikoaren ezaugarrien azterlanak, inbentario naturalistikoak eta fauna eta floraren inbentarioak egiten ditugu.
 • Baso-baliabideen azterlanak: baso-aprobetxamenduen eta landa-finken balorazioak eta tasazioak egiten ditugu, baso-kudeaketa jasangarriko planak eta baso-inbentarioak.
 • Ingurumen-arriskuen analisia: industria-jarduerek ingurumenerako duten arriskuak aztertzen ditugu, ingurumen-erantzukizuneko legeriaren esparruan.
 • Beste azterlan batzuk: azterlan akustikoak, eraikuntzako eta eraispeneko hondakinen kudeaketa-planak etab.

Informazio gehiago eskatzea

LAN ESANGURATSUENAK

 • Lankidetza “Nafarroako Ibaien 81 puntutan indize biotikoak zehazteko azterlan”ean, Ekolur SLrentzat eta Nafarroako Gobernuarentzat (2005-2016).
 • Lankidetza “Gipuzkoako Ibaien Kalitate Biologikoaren Azterlan”ean, Ekolur SLrentzat (2000-2015) eta Gipuzkoako Foru Aldundiarentzat (2015-2016).
 • Lankidetza “Gipuzkoako Ibaien Arrain Hazkuntzaren Azterlan”ean, Ekolur SLrentzat (2005-2015) eta Gipuzkoako Foru Aldundiarentzat (2015-2016).
 • Debako Sasiola harrobiaren eraginpean dauden Kostaldeen Babeserako Zortasun Eremua lehengoratzeko eta birjartzeko balorazioa, Uraren Euskal Agentziarentzat (2013).
 • Hainbat instalaziotako azterlan sonometrikoak, besteak beste, Naturgas Energíaren ERMak Euskadin eta industria-kokapenak.
 • Naturgas EnergíakBergara-Irun gasbidearen konpresio-estazioa instalatzeko aurrez esleitutako lau kokapenen egokitasunaren ingurumen-analisia (2011).
 • EAEn mini-parke eolikoen 20 kokapen posibleren ingurumen-ebaluazioaren azterlana, Energiaren Euskal Erakundearentzat (2010).
INGURUMEN-AZTERLANAK